REALITY DOMUS s.r.o.

Hypoteční úvěr


logo
800 207 207
Ikona Reality.CZ

Hlavní strana

    


ÚVĚRY


Hypoteční úvěr:

 V případech, kdy uvažujete o koupi nemovitosti či bytu a chybí Vám potřebná finanční částka, můžete svou situaci řešit formou hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření. Na rozdíl od běžného úvěru jsou oba typy podporovány státem a daňově zvýhodněny.


Co je to hypotéční úvěr:

 Hypotečním úvěrem je úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti na území České republiky, nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splácení je zajištěno zástavním právem k této i rozestavěné nebo jiné nemovitosti na území České republiky.


Mezi účely úvěru patří:

 • Koupě nemovitosti do vlastnictví.
 • Koupě spoluvlastnického podílu nemovitosti.
 • Koupě stavebního pozemku (pozemku určeného k výstavbě nemovitosti).
 • Výstavba nemovitosti.
 • Stavební úpravy nemovitosti - přestavba, rekonstrukce, modernizace, opravy, vestavba, přístavba, nástavba nemovitosti.
 • Vybavení nemovitosti předměty nutnými ke kolaudaci, podmiňující užívání nemovitosti.
 • Splacení dříve poskytnutých úvěrů, které byly použity na investice do nemovitosti.
 • Vypořádání majetkových poměrů např. spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti, vypořádání SJM po rozvodu.
 • Úhrada finančního vyrovnání - odstupného za převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu stavebního bytového družstva (v tomto případě nelze zajistit úvěr družstevním bytem, ale jinou nemovitostí).

Jak je hypotéční úvěr zajištěn:

 Hypotéční úvěr musí být vždy zajištěn zástavním právem k tuzemské nemovitosti (úvěrované nebo jiné, rozestavěné nebo dokončené) odpovídající hodnoty. Zástavní právo musí vždy být zřízeno v 1. pořadí zápisu v katastru nemovitostí.

 Zastavovaná nemovitost musí být povinně pojištěna proti živelným rizikům (na částku hodnoty úvěru) a plnění pojistného plnění musí být zastaveno ve prospěch banky.

 V některých případech (např. o úvěr žádá pouze jedna osoba, splácení úvěru je závislé od příjmu pouze jednoho ze spoludlužníků, v době splatnosti přesáhnou věk 65 let všichni spoludlužníci a pod.) požaduje banka také dozajištění úvěru některým typem životního pojištění, které musí být vinkulováno ve prospěch úvěru.


Čím je omezena výše hypotéčního úvěru:

 Minimální výše hypotečního úvěru není stanovena, avšak úvěry pod 200 tis. Kč doporučujeme řešit prostřednictvím stavebního spoření.

 Maximální výše úvěru je limitována hodnotou ceny obecné zastavených nemovitostí stanovené smluvním znalcem banky, výší investičního záměru klienta a jeho schopností splácet úvěr (jeho bonitou).


Úroková sazba:

 Fixní - pevná sazba po období, které si klient zvolí z nabídky možných fixací k jednotlivým produktům. Klient má možnost volit období fixace 1 rok, 2 roky, 3 roky, 4 roky, 5 let, 10 let nebo 15 let (fixace délky platnosti úrokové sazby vždy na celé roky).

 Úroková sazba se mění vždy po ukončení období, na něž byla sazba fixována, dle aktuální úrovně úrokových sazeb pro daný produkt. V době její platnosti nelze úrokovou sazbu a délku její fixace měnit.


Odpočet úroků z hypotečního úvěru
od základu daně:

 Stát umožňuje odpočet úroků od daňového základu u občanů, kteří hypotékou řeší své vlastní bydlení. Výše úroků, odpočitatelných od základu daně, je limitována hranicí 300.000 Kč ročně.


Lhůta splatnosti hypotéčního úvěru:

 • Minimální doba splatnosti činí 5 let

 Maximální doba splatnosti hypotečního úvěru činí 25 let, na 30 let je možno úvěr prodloužit v rámci správy, tzn. v období splácení (změna doby splatnosti je zpravidla změnou podmínek smlouvy o hypotečním úvěru ze strany klienta a je zpoplatněna).


Způsob splácení úvěru:

 Hypoteční úvěr se platí pravidelnými měsíčními splátkami, tzv. anuitními splátkami, dle smlouvy o hypotečním úvěru. Splacení anuity, tzn. Úroků a jistiny začíná následující měsíc po ukončení čerpání. Po dobu čerpání klient platí pouze úroky z vyčerpané části úvěru.

 Klient může splatit část nebo celý úvěr v jiném, než sjednaném termínu pouze na základě písemné žádosti. Pokud tak klient hodlá učinit k datu ukončení platnosti úrokové sazby, není tato změna podmínek smlouvy o hypotečním úvěru žádným způsobem sankciována. Pokud tak klient hodlá učinit k jinému datu, než k datu ukončení platnosti úrokové sazby, bude klientovi bankou vyměřena sankce za předčasné splacení úvěru ve výši úrokového výnosu za dobu od přijetí mimořádné splátky do konce platnosti pevné úrokové sazby (až 100%) a poplatek za změnu podmínek smlouvy ze strany klienta dle sazebníku.


Poplatky související s poskytnutím
hypotečního úvěru:

 Poplatky za služby související s poskytováním hypotečních úvěrů se účtují podle platných sazebníků příslušné banky. Poplatek za zpracování úvěru zpravidla zahrnuje komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o hypoteční úvěr, ohodnocení míry obchodního a finančního rizika, vyhotovení smluvní dokumentace. Stanoví se z objemu požadovaného úvěru a podle lhůty pro čerpání. Poplatky bývají splatné při podpisu smlouvy o hypotečním úvěru a jsou nevratné.


Postup při realizaci hypotečního úvěru (nutná
dokumentace k vyřízení hypotečního úvěru)

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Znalecký posudek (vypracován smluvním znalcem banky)
 • Snímek katastrální mapy
 • Nabývací titul/y (listina, na základě které nabyl prodávající vlastnické právo k nemovitosti)
 • Potvrzení o výši příjmu
 • Doložení pravidelných měsíčních výdajů (splátky úvěrů a půjček, pojištění, stavební spoření)


 Aktuální poptávka

Kód poptávky: 1501
Hledáme ke koupi rodinný dům v Břeclavi a blízkém okolí do 15 km, starší k opravě nebo již po rekonstrukci, cena do 2,5 mil. Kč - NABÍDNĚTE.

 

Kód poptávky: 1502
Mladý pár koupí byt o velikosti 1+1, případně 2+1, v Břeclavi, Poštorné či Staré Břeclavi.

 

Kód poptávky: 1504
Hledáme ke koupi novostavbu rodiného domu v Břeclavi, případně původní RD po úplné rekonstrukci = ihned k nastěhování, cebna do 4 mil. Kč.

 

Kód poptávky: 1505
Manželský pár koupí starší rodinný dům k opravě, nejlépe v Lanžhotě, Kosticích, Tvrdonicích, Týnci.

 

Kód poptávky: 1507
Urgentně hledáme rodinný dům v obci Podivín, Moravský Žižkov, Velké Bílovice, Rakvice. Cena do 1,6 mil. Kč.

 
Více z poptávky
EKRK 

Břeclav, nám. T.G.Masaryka 2957/9A, PSČ 690 02, telefon: +420 777 030 304, mobil: +420 777 030 354, e-mail: jochman@reality-domus.cz, info@reality-domus.cz